تبلیغات

Lαтєѕт иєωѕ

نــظــر یــآدت نــره!×__×

❞ لــوگـو و بـنــر مــטּ و تــو ❝ ❞ لــوگـو و بـنــر مــטּ و تــو ❝ - زمینه هآی حصیری و قهوه ای به سفآرش شمآ
 

×××××××××××××××
اگر هڪ شـבیم بریــב★
pink-codes.mihanblog.com

בقیقا 4.5 سآلـﮧ از آغآز ایـטּ وب میگذرـﮧ و نشوـטּ میـבـﮧ مـטּ نیآزے به ڪسے نـבآرم★

ایـטּ جآ همــﮧ لینڪــ میشـטּ و یآ لوگوشوـטּ گزاشتــﮧ میشــﮧ★

ڪپے نڪنیـב★
+مگر ڪـﮧ منبع و لینڪ و بــنر رو بذاریـב★

جزوـﮧ فروختــﮧ میشوב★
اما اونایــے ڪـﮧ تو لیست هستـטּ و قیمتشونم تغـیـیر نمیکنـﮧ+★

اسمت رفت تـ౨ لیست בزבا & برای ابـב میمآنـﮧ★

تقلیـב شمآ نشآنـﮧ تآییـב منـﮧ★

بریــב پستــ ثابتــ رو بخونیــב★
بـﮧ جانبے اَم بسرـےـב★
★Thank You★
 
 
دی 1393
مرداد 1393
اسفند 1392
آذر 1392
آبان 1392
مهر 1392
شهریور 1392
مرداد 1392
تیر 1392
خرداد 1392
اردیبهشت 1392
All Archives
 
 
آمــوزِش هــآ
کـُدِ رَنـگ هــآ
قــالــِـب هــآ
هــــِـــدرهــآ
اِسلایـدِر هــآ
آیــکــون هــآ
مــــوس هــآ
شِـکـلَک هــآ
جـَـعـبــِه اَخـبار هــآ
صَفـحـِه وُرودی هــآ
لـــیــســـتِ دُزدهــآ
طــــَــرح بـــَـــنـــِـــر
شـَـرایـِـط سـِـفآرِش پـوسـتـِـر
طــَــرح پـَـذیـرش نـِـویـسـَـنـدِه
 
 
❞ G 0 0 G o o l i M a G 0 0 l i i ❝
❞D o k h y - e h s a s a ti❝
❞ L o g o - S t y l e ❝
❞ M i s s S w e e t ❝
❞ S i n a - L o g o ❝
❞ A v i n S t e l l a ❝
❞ E g l i n t a i n e ❝
❞ E l a h e h ❝
❞ M e l i d a ❝
❞ S t e l l a ❝
❞ C c p i c ❝
❞ R o j i n ❝
❞ S a r a- ❝
❞ S a r a ❝
❞ A y l a ❝
❞ Y a s i ❝
åãå áíä˜åÇ
 
 
چـِـطـوری؟ 
 
Total View:
Today View :
Yesterday View :
This Month View :
Last Month View :
Total Author :
Total Post :
Last Visit :
Last Update :
 
 
دریافت كـُد موس


کدهای تیلور 

هآی دوستآرآن وب لوگو و بنر من و تو


ممنونم که منو همرآهی میکنید


مخصوصا افرآدی که دیروز نظرآتشونو دربآره زمینه هآی سری پیش گفتن


مر30


خیلی گُلید


برآی دیدن این سری برید ادآمهاز این عکس کپی نکنید

موضوع اول حصیری هآ:

مدل 1 چوبی:مدل 2 رُبآنی یآ کِشی:


موضوع 2 زمینه هآی قهوه ای:مدل 1 پآرچه مآنند:
مدل 3 گل:
مدل 4 لوزی شکل:

مدل 5 سنگی و اشکآل نا منظم:


مدل 6 دآیره و حلقه شکل:

خوب بودن؟

تو نظرآت بگید خوشحآل میشم

 موضوع بعدی چی بآشه؟

خواشآ:

کپی نکنید

فقط اگه برآی وبتون میخوآید با توجه به روش استفاده عمل کنید

اگه کسی از همه میخوآد کپی کنه و بذآره تو وبش

اول پست و آخر پست عنوان وبم + آدرس وبمو

درشت و با خط کلفت

بنویسه

در غیر اینصورت تا ابد اسمش میره تو لیست

(دز*دآ) چون خیلی برآی جمع آوریشون زحمت کشیدم

و میدونم کسی کپی نمیکنه برآی همین آدرس وبمو روشون ننوشتم!

ممنون

روش اتسفآده:
خب...

کآری ندآرم

نظر بذآرید

بآی بآی
یکشنبه 3 شهریور 1392 ≡ ❝ᔕᖺᗩᗰᓰᙢ❞