تبلیغات

Lαтєѕт иєωѕ

نــظــر یــآدت نــره!×__×

❞ لــوگـو و بـنــر مــטּ و تــو ❝ ❞ لــوگـو و بـنــر مــטּ و تــو ❝ - 18 زمینه با 6 موضوع متفآوت فقط تو وب من!
 

×××××××××××××××
اگر هڪ شـבیم بریــב★
pink-codes.mihanblog.com

בقیقا 4.5 سآلـﮧ از آغآز ایـטּ وب میگذرـﮧ و نشوـטּ میـבـﮧ مـטּ نیآزے به ڪسے نـבآرم★

ایـטּ جآ همــﮧ لینڪــ میشـטּ و یآ لوگوشوـטּ گزاشتــﮧ میشــﮧ★

ڪپے نڪنیـב★
+مگر ڪـﮧ منبع و لینڪ و بــنر رو بذاریـב★

جزوـﮧ فروختــﮧ میشوב★
اما اونایــے ڪـﮧ تو لیست هستـטּ و قیمتشونم تغـیـیر نمیکنـﮧ+★

اسمت رفت تـ౨ لیست בزבا & برای ابـב میمآنـﮧ★

تقلیـב شمآ نشآنـﮧ تآییـב منـﮧ★

بریــב پستــ ثابتــ رو بخونیــב★
بـﮧ جانبے اَم بسرـےـב★
★Thank You★
 
 
دی 1393
مرداد 1393
اسفند 1392
آذر 1392
آبان 1392
مهر 1392
شهریور 1392
مرداد 1392
تیر 1392
خرداد 1392
اردیبهشت 1392
All Archives
 
 
آمــوزِش هــآ
کـُدِ رَنـگ هــآ
قــالــِـب هــآ
هــــِـــدرهــآ
اِسلایـدِر هــآ
آیــکــون هــآ
مــــوس هــآ
شِـکـلَک هــآ
جـَـعـبــِه اَخـبار هــآ
صَفـحـِه وُرودی هــآ
لـــیــســـتِ دُزدهــآ
طــــَــرح بـــَـــنـــِـــر
شـَـرایـِـط سـِـفآرِش پـوسـتـِـر
طــَــرح پـَـذیـرش نـِـویـسـَـنـدِه
 
 
❞ G 0 0 G o o l i M a G 0 0 l i i ❝
❞D o k h y - e h s a s a ti❝
❞ L o g o - S t y l e ❝
❞ M i s s S w e e t ❝
❞ S i n a - L o g o ❝
❞ A v i n S t e l l a ❝
❞ E g l i n t a i n e ❝
❞ E l a h e h ❝
❞ M e l i d a ❝
❞ S t e l l a ❝
❞ C c p i c ❝
❞ R o j i n ❝
❞ S a r a- ❝
❞ S a r a ❝
❞ A y l a ❝
❞ Y a s i ❝
åãå áíä˜åÇ
 
 
چـِـطـوری؟ 
 
Total View:
Today View :
Yesterday View :
This Month View :
Last Month View :
Total Author :
Total Post :
Last Visit :
Last Update :
 
 
دریافت كـُد موس


کدهای تیلور 
سلآم

خوبین خوشین؟

همشون تو ادآمه هستن

بآبآ منظورم زمینه هآن دیگه!!@

بفرمآیید ادآمهــ»
 موضوع 1 اشکآل و خطوط و به نوعی خطآی دید! یا بهتره بگم متفآوت!!(ههه): موضوع 2 ستآره ها:


 موضوع 3 چوب: موضوع 4 آجر(دیوآر): موضوع 5 قلب و عشقولآنهای(*):
 موضوع 6 برآق و اکریلی:

و به نظر من خوشگل ترینشون:
خوشتون اومد؟


روش استفادشم اینجآ نوشتم:به همه سوآلآت و انتقآدات مربوط به این پست جوآب میدم و احترآم میذآرم

به نظرتون دفعه بعد چه موضوع هآیی بذآرم؟

تو نظرآت بگید PLZ

منتظرم

کپی نکنید

فقط اگه برآی وبتون میخوآید با توجه به روش استفاده عمل کنید

اگه کسی از همه میخوآد کپی کنه و بذآره تو وبش

اول پست و آخر پست عنوان وبم + آدرس وبمو

درشت و با خط کلفت

بنویسه

در غیر اینصورت تا ابد اسمش میره تو لیست

(دز*دآ) چون خیلی برآی جمع آوریشون زحمت کشیدم

و میدونم کسی کپی نمیکنه برآی همین آدرس وبمو روشون ننوشتم!

پس موآظب بآش!!ــ@

خب ...کآری؟

بآی گلآی من
شنبه 2 شهریور 1392 ≡ ❝ᔕᖺᗩᗰᓰᙢ❞