تبلیغات

Lαтєѕт иєωѕ

نــظــر یــآدت نــره!×__×

❞ لــوگـو و بـنــر مــטּ و تــو ❝ ❞ لــوگـو و بـنــر مــטּ و تــو ❝ - قــالــِـب هــآ
 

×××××××××××××××
اگر هڪ شـבیم بریــב★
pink-codes.mihanblog.com

בقیقا 4.5 سآلـﮧ از آغآز ایـטּ وب میگذرـﮧ و نشوـטּ میـבـﮧ مـטּ نیآزے به ڪسے نـבآرم★

ایـטּ جآ همــﮧ لینڪــ میشـטּ و یآ لوگوشوـטּ گزاشتــﮧ میشــﮧ★

ڪپے نڪنیـב★
+مگر ڪـﮧ منبع و لینڪ و بــنر رو بذاریـב★

جزوـﮧ فروختــﮧ میشوב★
اما اونایــے ڪـﮧ تو لیست هستـטּ و قیمتشونم تغـیـیر نمیکنـﮧ+★

اسمت رفت تـ౨ لیست בزבا & برای ابـב میمآنـﮧ★

تقلیـב شمآ نشآنـﮧ تآییـב منـﮧ★

بریــב پستــ ثابتــ رو بخونیــב★
بـﮧ جانبے اَم بسرـےـב★
★Thank You★
 
 
دی 1393
مرداد 1393
اسفند 1392
آذر 1392
آبان 1392
مهر 1392
شهریور 1392
مرداد 1392
تیر 1392
خرداد 1392
اردیبهشت 1392
All Archives
 
 
آمــوزِش هــآ
کـُدِ رَنـگ هــآ
قــالــِـب هــآ
هــــِـــدرهــآ
اِسلایـدِر هــآ
آیــکــون هــآ
مــــوس هــآ
شِـکـلَک هــآ
جـَـعـبــِه اَخـبار هــآ
صَفـحـِه وُرودی هــآ
لـــیــســـتِ دُزدهــآ
طــــَــرح بـــَـــنـــِـــر
شـَـرایـِـط سـِـفآرِش پـوسـتـِـر
طــَــرح پـَـذیـرش نـِـویـسـَـنـدِه
 
 
❞ G 0 0 G o o l i M a G 0 0 l i i ❝
❞D o k h y - e h s a s a ti❝
❞ L o g o - S t y l e ❝
❞ M i s s S w e e t ❝
❞ S i n a - L o g o ❝
❞ A v i n S t e l l a ❝
❞ E g l i n t a i n e ❝
❞ E l a h e h ❝
❞ M e l i d a ❝
❞ S t e l l a ❝
❞ C c p i c ❝
❞ R o j i n ❝
❞ S a r a- ❝
❞ S a r a ❝
❞ A y l a ❝
❞ Y a s i ❝
åãå áíä˜åÇ
 
 
چـِـطـوری؟ 
 
Total View:
Today View :
Yesterday View :
This Month View :
Last Month View :
Total Author :
Total Post :
Last Visit :
Last Update :
 
 
دریافت كـُد موس


کدهای تیلور 
از الآن میگم:اسم طراح رو بر ندارید!

♥♥♥♥♥♥♥♥♥
موضوع:ویکس
کیفیت:عالی
رنگ:صورتی کمرنگ
کدش:


<html>
<head>
<!-.-.-Design By : manotologoandbanner2.mihanblog.com-.-.->
<title>[cb:blog_page_title]</title>
      <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
      <meta name="language" content="Farsi">
      <meta name="keywords" content="[cb:blog_page_title],[cb:blog_address]">
      <meta name="description" content="[cb:blog_page_title] - [cb:blog_slogan] - [cb:blog_title]">
      <meta name="copyright" content="©manoto, www.manotologoandbanner2.mihanblog.com">
      <link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="[cb:blog_title]" href="[cb:blog_rss_href]" />
      <meta name="designer" content="manotologoandbanner2.mihanblog.com  | http://manotologoandbanner2.mihanblog.com" />
      <!-.-.-Design By : manotologoandbanner2.mihanblog.com-.-.->
<style>
<!--
body{font-family:Tahoma;font-size:8pt;padding:0px;margin:0px;color:#d1dcf3;background:#000000}
a, a:visited{color:#E60054;text-decoration: none}a:hover{color:#26F1FF;text-decoration: none}
body {
    BACKGROUND: #FFA1F6 url('http://uploadtak.com/images/f617_aks_soorati_bedoon_t.png') no-repeat fixed center; 
 
}
#page{background:url() center repeat-y;width:750px}img{border:none}
#uwrapper {margin:0;padding:0;text-align:center;background-image:url(); background-repeat:repeat-x; background-position-y:top;}
#header{height:0px;background:url() no-repeat right; }
#header div{color:#2C2215;font-family:verdana;font-size:21pt;font-weight:bold;text-align:center;padding-top:50px}
#header div p{margin-top:5px;margin-bottom:0px;color:#2C2215;font-family:Tahoma;font-size: 9pt;font-weight:normal;text-align:center;direction:rtl}
#headerb{height:0px}
#content{padding:0px 7px}
#main{float:right;width:520px;text-align:right;overflow:hidden}
#post{padding:0 0px;text-align:right}
#posttitle{height:44px;background: url() center no-repeat;text-align:right;font-size:9pt;font-weight:42;direction:rtl;padding-top:14px;padding-right:60px}
#posttitle a, #posttitle a:visited {color:#F211F2}#posttitle a:hover {color:#B9D624}
#postbody{text-align: justify;padding:0px 17px 5px 3;font-size:8pt;color:#ED0E4A;line-height:1.5em;direction:rtl}
#postbody p{margin-top:10px;margin-bottom:0px}
#postdesc{padding-top:15px;padding-right:7px;padding-left:7px;color:#42FF1C;direction:rtl}
#space{height:20px}
#sidebar{float:left; url() no-repeat;width:175px;padding-top:0px;line-height:1.5em;text-align:right}
#mmenu{width:160px;ine-height: 1.5em;text-align:center;direction:rtl;}
#sidebar ul{font-size:8pt;list-style-type: none;margin: 0px;padding:0 5px 20px 5px}
#sidebar li {font-size:8pt;padding-right:5px;padding-bottom:0px;line-height:1.5em;direction:rtl}
#photo{width:160px;padding-top:5px;padding-bottom:2px;text-align:center}
#about{width:160px;text-align: justify;font-size:8pt;padding:10px 7px 20px 7px;color:#ffd200;direction:rtl}
#feed{margin:0px;padding-bottom:10px;text-align:center}
#custom{width:160px;color:#5e7161;overflow:auto;margin:10px 0;text-align:center;direction:rtl}
-->
</style>

</head>
<body>
<!-.-.-Design By : manotologoandbanner2.mihanblog.com-.-.->
<div id=uwrapper>
<div align=center>
<div id=page>

<div id=header><div></div></div>
<div id=content>
<div id=main>
<FONT color=#F50AC6><FONT style="FONT-SIZE: 14pt">
<b>[cb:blog_title]</b><p>
<FONT color=#7210C8><FONT style="FONT-SIZE: 8pt">
[cb:blog_slogan]
<p>
<cb:block_post><cb:loop_post>  <FONT color=#ED0E4A>
<div id=post>
<div id=posttitle><a href="[cb:post_href]"><b>[cb:post_title]</b></a></div></div>
<div id=postbody>[cb:post_body1][cb:post_body2]<br>[cb:post_continue_link]<br>
<cb:block_post_category><br>طبقه بندی: <cb:loop_post_category><a href="[cb:post_category_href]">[cb:post_category_name]</a>،&nbsp;</cb:loop_post_category><br></cb:block_post_category><cb:block_post_tag>برچسب ها:<cb:loop_post_tag><a href="[cb:post_tag_href]" >[cb:post_tag_name]</a>، </cb:loop_post_tag>&nbsp;<br></cb:block_post_tag><cb:block_post_related_link>دنبالک ها:<cb:loop_post_related_link><a href="[cb:post_related_link_href]"  target="_blank">[cb:post_related_link_name]</a>،    </cb:loop_post_related_link>&nbsp;<br></cb:block_post_related_link></div>

<div id=postdesc>[ [cb:post_create_date]  ]  [ [cb:post_create_time]  ]  [ <a href="[cb:post_author_href]">[cb:post_author_name] </a> ]
<a target="_self" href="[cb:post_comment_href]">[cb:post_comment_text]  [cb:post_comment_count] </a><script type="text/javascript">GetBC(<-PostId->);</script></div>
<div id=space></div>

<p align="center"><img border="0" src="http://uploadtak.com/images/u3863_papioon.jpg"></p>

</cb:loop_post></cb:block_post>
<cb:block_pages><style>.pging {    direction:rtl;    font-size:1.2em;    height:30px;    margin:40px 0 0;    color:#05FFDE;    padding-bottom: 20px;    text-align: center;}.pging a:link, .pging a:visited {border:1px solid #05FFDE;    display:inline-block;    margin:0 3px;    padding:1px 5px;    text-decoration:none;}.pging a:hover, .pging a:active {    color:#05FFDE;}.pging a.current:link, .pging a.current:visited {    background-color:#05FFDE;    border:1px solid #05FFDE;    color:red;    cursor:text;}</style> <div class=pging><p align="center"><font face="Tahoma" style="font-size: 9pt">تعداد کل صفحات&nbsp;:&nbsp;[cb:pages_total]&nbsp;::&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<cb:loop_pages><a href="[cb:pages_href]"><font color="#05FFDE">[cb:pages_no]</font></a>&nbsp;&nbsp;</cb:loop_pages><br><br></font></p></div></cb:block_pages>
<!-.-.-Design By : manotologoandbanner2.mihanblog.com-.-.->
<center>
<br><br><table style="border-right: #05FFDE 1px solid; border-top: #05FFDE 1px solid; border-left: #05FFDE 1px solid; direction: rtl; border-bottom: #05FFDE 1px solid; height: 7px; font-size: 7pt;">

<tr><td><a href="http://manotologoandbanner2.mihanblog.com" title="آیکون رایگان" target=_blank>کلیک کن</a></td></tr>
</table><br><br>
</div>
<div id=sidebar><FONT color=#ED0E4A>

<center>

<p align="center"><font face="Tahoma" color="#05FFDE" style="font-size: 13pt">درباره سایت</font></p>


<!-.-.-Design By : manotologoandbanner2.mihanblog.com-.-.->
<p align="center">[cb:blog_logo]

<div id=about><FONT style="FONT-SIZE: 8pt" color="#ED0E4A" >
[cb:blog_description]</p></font></div>

<center>


<p align="center"><img border="0" src="http://uploadtak.com/images/z6652_bara_zamine.jpg"></p>
<p align="center"><font face="Tahoma" color="#05FFDE" style="font-size: 13pt">منوی سایت</font></p><div id=mmenu>
<ul>
<li><a href="[cb:blog_full_address]">خانه</a></li>
<li><a href="mailto:[cb:blog_email]">ایمیل</a></li>
<li><a href="[cb:blog_contact_href]">تماس با ما</a></li>
<li><a href="[cb:blog_rss_href]">Feed</a></li>
</ul></div>
<cb:block_author>


<p align="center"><img border="0" src="http://uploadtak.com/images/z6652_bara_zamine.jpg"></p>
<p align="center"><font face="Tahoma" color="#05FFDE" style="font-size: 13pt">نویسنده سایت</font></p>


<div id=mmenu>
<ul>

<cb:loop_author><li><a href="[cb:author_href]">[cb:author_name]  [cb:author_post_count] </a></li></cb:loop_author>
</ul>
</div>
</cb:block_author>
<cb:block_poll>


<p align="center"><img border="0" src="http://uploadtak.com/images/z6652_bara_zamine.jpg"></p>
<p align="center"><font face="Tahoma" color="#05FFDE" style="font-size: 13pt">نظر سنجی</font></p>


<div id=mmenu>
<ul>

<li>[cb:poll_question]<br><cb:loop_poll>[cb:poll_answer]<br></cb:loop_poll><br><input type="submit" value="[cb:poll_button_text]"></li>
</ul>
</div>
</cb:block_poll>
<cb:block_blog_recent_post>
<center>


<p align="center"><img border="0" src="http://uploadtak.com/images/z6652_bara_zamine.jpg"></p>
<p align="center"><font face="Tahoma" color="#05FFDE" style="font-size: 13pt">آخرین مطالب</font></p>

<div id=mmenu>
<ul><cb:loop_blog_recent_post>
<li><a href="[cb:blog_recent_post_href]">[cb:blog_recent_post_text]</a></li>
</cb:loop_blog_recent_post><li><center><a href="[cb:blog_recent_post_full_list_href]"><b>لیست آخرین مطالب</b></a></center></li></ul>
</div></cb:block_blog_recent_post>
<BlogLinksBlock>
<center>


<p align="center"><img border="0" src="http://uploadtak.com/images/z6652_bara_zamine.jpg"></p>
<p align="center"><font face="Tahoma" color="#05FFDE" style="font-size: 13pt">لینک دوستان</font></p>

<div id=mmenu>
<ul>
<cb:block_link><cb:loop_link><li><a target="_blank" href="[cb:link_href]">[cb:link_text]</a></li></cb:loop_link></cb:block_link>
<li><a target="_blank" title="ساخت قالب وبلاگ:لوگو و بنر من و تو" href="http://manotologoandbanner2.mihanblog.com">قالب های شیک</a></li>
</ul>
</div></BlogLinksBlock>
<cb:block_extrapage>
<center>


<p align="center"><img border="0" src="http://uploadtak.com/images/z6652_bara_zamine.jpg"></p>
<p align="center"><font face="Tahoma" color="#05FFDE" style="font-size: 13pt">صفحات جانبی</font></p>

<div id=mmenu>
<ul><cb:loop_extrapage>
<li><a href="[cb:extrapage_href]">[cb:extrapage_title]</a></li>
</cb:loop_extrapage></ul>
</div></cb:block_extrapage>
<cb:block_blog_tag_cloud>
<center>


<p align="center"><img border="0" src="http://uploadtak.com/images/z6652_bara_zamine.jpg"></p>
<p align="center"><font face="Tahoma" color="#05FFDE" style="font-size: 13pt">ابر برچسب ها</font></p>

<div id=mmenu>
<ul><cb:loop_blog_tag_cloud>
<li><a href="[cb:blog_tag_cloud_href]" style="font-size:[cb:blog_tag_cloud_size]em">[cb:blog_tag_cloud_text]</a></li>
</cb:loop_blog_tag_cloud></ul>
</div></cb:block_blog_tag_cloud>
<cb:block_linkdaily>
<center>


<p align="center"><img border="0" src="http://uploadtak.com/images/z6652_bara_zamine.jpg"></p>
<p align="center"><font face="Tahoma" color="#05FFDE" style="font-size: 13pt">پیوندهای روزانه</font></p>

<div id=mmenu>
<ul><cb:loop_linkdaily>
<li><a target="_blank" href="[cb:linkdaily_href]" title="[cb:linkdaily_title]">[cb:linkdaily_text]</a></li>
</cb:loop_linkdaily><li><a target="_blank" title="قالب وبلاگ" href="http://manotologoandbanner2.mihanblog.com">قالب وبلاگ</a></li></ul>
</div></cb:block_linkdaily>
<center>

<p align="center"><img border="0" src="http://uploadtak.com/images/z6652_bara_zamine.jpg"></p>
<p align="center"><font face="Tahoma" color="#05FFDE" style="font-size: 13pt">لینک های مفید</font></p>

<div id=mmenu>
<ul>


<li><a href="http://shamimamiri.mihanblog.com/">وبلاگ علمی،سرگرمی و هنر</a>
 | <a title="آیکون های جدید" target="_blank" href="http://manotologoandbanner2.mihanblog.com">آیکون های جدید</a></li>
<li><a title="قالب های بیست" href="manotologoandbanner2.mihanblog.com">قالب های بیست</a>
</li>
<li><a title="موس های شیک" href="http://manotologoandbanner2.mihanblog.com">موس های شیک</a>
 | <a title="سفارشات رایگان" href="http://manotologoandbanner2.mihanblog.com">سفارشات رایگان</a>
</li>
<li><a href="http://manotologoandbanner2.mihanblog.com/">کدهای مهم وبلاگ</a>
 | <a href="http://www.manotologoandbanner2.mihanblog.com">لوگو و بنر من و تو</a>
</li>
</div>

<cb:block_blog_archive>
<center>


<p align="center"><img border="0" src="http://uploadtak.com/images/z6652_bara_zamine.jpg"></p>
<p align="center"><font face="Tahoma" color="#05FFDE" style="font-size: 13pt">آرشیو مطالب</font></p>

<div id=mmenu>
<ul><cb:loop_blog_archive>
<li><a href="[cb:blog_archive_href]">[cb:blog_archive_text] ، [cb:blog_archive_post_count] </a></li>
</cb:loop_blog_archive></ul>
</div></cb:block_blog_archive>
<cb:block_blog_category>
<center>
<!-.-.-Design By : manotologoandbanner2.mihanblog.com-.-.->

<p align="center"><img border="0" src="http://uploadtak.com/images/z6652_bara_zamine.jpg"></p>
<p align="center"><font face="Tahoma" color="#05FFDE" style="font-size: 13pt">موضوعات سایت</font></p>

<div id=mmenu>
<ul>
<cb:loop_blog_category><li><a href="[cb:blog_category_href]">[cb:blog_category_name]  [cb:blog_category_post_count] </a></li></cb:loop_blog_category></ul></div>

</cb:block_blog_category>
<cb:block_stat>
<center>

<p align="center"><img border="0" src="http://uploadtak.com/images/z6652_bara_zamine.jpg"></p>
<p align="center"><font face="Tahoma" color="#05FFDE" style="font-size: 13pt">آمار سایت</font></p>

<div id=mmenu><ul><right><font face="Tahoma" style="font-size: 8pt">
<li>بازدیدهای امروز : <b>[cb:stat_today_view]</b> نفر</li>
<li>بازدیدهای دیروز : <b>[cb:stat_yesterday_view]</b> نفر</li>
<li>كل بازدیدها : <b>[cb:stat_total_view]</b> نفر</li>
<li>بازدید این ماه :<b> [cb:stat_this_month_view]</b> نفر</li>
<li>بازدید ماه قبل : <b>[cb:stat_last_month_view]</b> نفر</li>
<li>تعداد نویسندگان : <b>[cb:stat_total_author]</b> عدد</li>
<li>كل مطالب : <b>[cb:stat_total_post]</b> عدد</li>
<center>آخرین بروز رسانی : [cb:stat_modify_date]</center>
</font></right></ul></div>
</cb:block_stat>
<center>


<p align="center"><img border="0" src="http://uploadtak.com/images/z6652_bara_zamine.jpg"></p>
<p align="center"><font face="Tahoma" color="#05FFDE" style="font-size: 13pt">سازنده:لوگو و بنر من و تو</font></p><div id=mmenu>
<ul>
<ul>
       <li><a title="قالب وبلاگ" href="http://manotologoandbanner2.mihanblog.com"target="_blank">لوگو و بنر من و تو</a><br><br>
<a title="قالب وبلاگ" href="http://manotologoandbanner2.mihanblog.com" target="_blank"><img src="http://uploadtak.com/images/k378_13646520562938896.gif"></a></li></ul>
</div>
<center>


<p align="center"><img border="0" src="http://uploadtak.com/images/z6652_bara_zamine.jpg"></p>
<p align="center"><font face="Tahoma" color="#05FFDE" style="font-size: 13pt">امكانات سایت</font></p>


<div id=mmenu>
<ul style="border:none">
</p>
<font face="Tahoma" color="#E022C0" style="font-size: 9pt"> [cb:blog_script] </font></div>
</div></div>

</body>
</html> ~_~_~_~_~_~_~
♥♥♥♥♥♥♥♥♥
موضوع:ویکس
کیفیت:عالی
رنگ:صورتی کمرنگ
کدش:

<html>
<head>
<div
 style="text-align: center;"><img border="0" 
src="http://upload.tehran98.com/img1/3odmdq0ih0id486vv8u1.png" 
style="width:750x; height:350px;" /></a></div><head>
<!-.-.-Design By : manotologoandbanner2.mihanblog.com/-.-.->
<title>[cb:blog_page_title]</title>
      <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; 
charset=utf-8">
      <meta name="language" content="Farsi">
      <meta name="keywords" 
content="[cb:blog_page_title],[cb:blog_address]">
      <meta name="description" content="[cb:blog_page_title] - 
[cb:blog_slogan] - [cb:blog_title]">
      <meta name="copyright" content="Manoto, 
manotologoandbanner2.mihanblog.com">
      <link rel="alternate" type="application/rss+xml" 
title="[cb:blog_title]" href="[cb:blog_rss_href]" />
      <meta name="designer" content="http://manotologoandbanner2.mihanblog.com/  | 
manotologoandbanner2.mihanblog.com/" />
      <!-.-.-Design By :http://manotologoandbanner2.mihanblog.com/-.-.->
<style>
<!--
body{font-family:Tahoma;font-size:8pt;padding:0px;margin:0px;color:#d1dcf3;background:#FF0066}
a,
 a:visited{color:#FF0066;text-decoration: 
none}a:hover{color:#66FFFF;text-decoration: none}
body {
BACKGROUND: #FFFF00 
url('http://upload.tehran98.com/img1/ltrrk25ly8u2bihzuna.png') repeat 
fixed center; 
 
}
#page{background:url('http://upload.tehran98.com/img1/3odmdq0ih0id486vv8u1.png')
 center no-repeat-y;width:750px}img{border:none}
#uwrapper 
{margin:0;padding:0;text-align:center;background-image:url('http://upload.tehran98.com/img1/3odmdq0ih0id486vv8u1.png');
 background no-repeat:repeat-x; background-position-y:top;}
#header{height:0px;background:url('http://upload.tehran98.com/img1/3odmdq0ih0id486vv8u1.png')
 no-repeat right; }
#header 
div{color:#2C2215;font-family:verdana;font-size:21pt;font-weight:bold;text-align:center;padding-top:50px}
#header
 div 
p{margin-top:5px;margin-bottom:0px;color:#2C2215;font-family:Tahoma;font-size:
 9pt;font-weight:normal;text-align:center;direction:rtl}
#headerb{height:0px}
#content{padding:0px 7px}
#main{float:right;width:520px;text-align:right;overflow:hidden}
#post{padding:0 0px;text-align:right}
#posttitle{height:44px;background: url() center 
no-repeat;text-align:right;font-size:9pt;font-weight:42;direction:rtl;padding-top:14px;padding-right:60px}
#posttitle
 a, #posttitle a:visited {color:#B84DDB}#posttitle a:hover 
{color:#0066FF}
#postbody{text-align: justify;padding:0px 17px 5px 
3;font-size:8pt;color:#545454;line-height:1.5em;direction:rtl}
#postbody p{margin-top:10px;margin-bottom:0px}
#postdesc{padding-top:15px;padding-right:7px;padding-left:7px;color:#D119A3;direction:rtl}
#space{height:20px}
#sidebar{float:left;
 url() 
no-repeat;width:175px;padding-top:0px;line-height:1.5em;text-align:right}
#mmenu{width:160px;ine-height:
 1.5em;text-align:center;direction:rtl;}
#sidebar ul{font-size:8pt;list-style-type: none;margin: 0px;padding:0 
5px 20px 5px}
#sidebar li 
{font-size:8pt;padding-right:5px;padding-bottom:0px;line-height:1.5em;direction:rtl}
#photo{width:160px;padding-top:5px;padding-bottom:2px;text-align:center}
#about{width:160px;text-align:
 justify;font-size:8pt;padding:10px 7px 20px 
7px;color:#ffd200;direction:rtl}
#feed{margin:0px;padding-bottom:10px;text-align:center}
#custom{width:160px;color:#5e7161;overflow:auto;margin:10px 
0;text-align:center;direction:rtl}
-->
</style>

</head>
<body>
<!-.-.-Design By : manotologoandbanner2.mihanblog.com/-.-.->
<div id=uwrapper>
<div align=center>
<div id=page>

<div id=header><div></div></div>
<div id=content>
<div id=main>
<FONT color=#FF66FF><FONT style="FONT-SIZE: 14pt">
<b>[cb:blog_title]</b><p>
<FONT color=#636363><FONT style="FONT-SIZE: 8pt">
[cb:blog_slogan]
<p>
<cb:block_post><cb:loop_post>  <FONT color=#545454>
<div id=post>
<div id=posttitle><a 
href="[cb:post_href]"><b>[cb:post_title]</b></a></div></div>
<div
 
id=postbody>[cb:post_body1][cb:post_body2]<br>[cb:post_continue_link]<br>
<cb:block_post_category><br>طبقه
 بندی: <cb:loop_post_category><a 
href="[cb:post_category_href]">[cb:post_category_name]</a>، </cb:loop_post_category><br></cb:block_post_category><cb:block_post_tag>برچسب
 ها:<cb:loop_post_tag><a href="[cb:post_tag_href]" 
>[cb:post_tag_name]</a>، 
</cb:loop_post_tag> <br></cb:block_post_tag><cb:block_post_related_link>دنبالک
 ها:<cb:loop_post_related_link><a 
href="[cb:post_related_link_href]"  
target="_blank">[cb:post_related_link_name]</a>،
</cb:loop_post_related_link> <br></cb:block_post_related_link></div>

<div
 id=postdesc>[ [cb:post_create_date]  ]  [ [cb:post_create_time]  ]  [
 <a href="[cb:post_author_href]">[cb:post_author_name] </a> ]
<a target="_self" href="[cb:post_comment_href]">[cb:post_comment_text]  
[cb:post_comment_count] </a><script 
type="text/javascript">GetBC(<-PostId->);</script></div>
<div
 id=space></div>

<hr width="100%" size="5" color="#FF70DB" align="center" >

</cb:loop_post></cb:block_post>
<cb:block_pages><style>.pging {    direction:rtl;    
font-size:1.2em;    height:30px;    margin:40px 0 0;    color:#FF3385;  
  padding-bottom: 20px;    text-align: center;}.pging a:link, .pging 
a:visited {border:1px solid #FF3385;    display:inline-block;    
margin:0 3px;    padding:1px 5px;    text-decoration:none;}.pging 
a:hover, .pging a:active {    color:#FF3385;}.pging a.current:link, 
.pging a.current:visited {    background-color:#FF3385;    border:1px 
solid #FF3385;    color:red;    cursor:text;}</style> <div 
class=pging><p align="center"><font face="Tahoma" 
style="font-size: 9pt">کـل صـفـحـه 
هـا : [cb:pages_total] ::     <cb:loop_pages><a
 href="[cb:pages_href]"><font 
color="#FF3385">[cb:pages_no]</font></a>  </cb:loop_pages><br><br></font></p></div></cb:block_pages>
<!-.-.-Design
 By : http://manotologoandbanner2.mihanblog.com/-.-.->
<center>
<br><br><table style="border-right: #FF3385 1px solid; 
border-top: #FF3385 1px solid; border-left: #FF3385 1px solid; 
direction: rtl; border-bottom: #FF3385 1px solid; height: 7px; 
font-size: 7pt;">

<tr><td><a href="http://manotologoandbanner2.mihanblog.com/" 
title="Manoto" 
target=_blank>      
Manoto 
     </a></td></tr>
</table><br><br>
</div>
<div
 id=sidebar><FONT color=#545454><br>

<center>

<p align="center"><font face="Tahoma" color="#FF3385" 
style="font-size: 13pt">αвσυт вℓσg</font></p>


<!-.-.-Design By : http://manotologoandbanner2.mihanblog.com/-.-.->
<p align="center">[cb:blog_logo]

<div id=about><FONT style="FONT-SIZE: 8pt" color="#545454" >
[cb:blog_description]</p></font></div>

<center>


<hr width="60%" size="3" color="#990099" align="center" >
<p align="center"><font face="Tahoma" color="#FF3385" 
style="font-size: 13pt"></font></p><div id=mmenu>
<ul>
<li><a 
href="[cb:blog_full_address]">ђ๏๓є</a></li>
<li><a 
href="mailto:[cb:blog_email]">๓คเlє</a></li>
<li><a 
href="[cb:blog_contact_href]">ςคll</a></li>
<li><a href="[cb:blog_rss_href]">Ŧєє๔</a></li>
</ul></div>
<cb:block_author>


<hr width="60%" size="3" color="#990099" align="center" >
<p align="center"><font face="Tahoma" color="#FF3385" 
style="font-size: 13pt">αυтнσυяѕ</font></p>


<div id=mmenu>
<ul>

<cb:loop_author><li><a 
href="[cb:author_href]">[cb:author_name]  [cb:author_post_count] 
</a></li></cb:loop_author>
</ul>
</div>
</cb:block_author>
<cb:block_poll>


<hr width="60%" size="1" color="#990099" align="center" >
<p align="center"><font face="Tahoma" color="#FF3385" 
style="font-size: 13pt">ι∂єαѕ</font></p>


<div id=mmenu>
<ul>

<li>[cb:poll_question]<br><cb:loop_poll>[cb:poll_answer]<br></cb:loop_poll><br><input
 type="submit" value="[cb:poll_button_text]"></li>
</ul>
</div>
</cb:block_poll>
<cb:block_blog_recent_post>
<center>


<hr width="60%" size="1" color="#990099" align="center" >
<p align="center"><font face="Tahoma" color="#FF3385" 
style="font-size: 13pt">ℓαѕт ρσѕтѕ</font></p>

<div id=mmenu>
<ul><cb:loop_blog_recent_post>
<li><a 
href="[cb:blog_recent_post_href]">[cb:blog_recent_post_text]</a></li>
</cb:loop_blog_recent_post><li><center><a
 href="[cb:blog_recent_post_full_list_href]"><b>لیست آخرین 
مطالب</b></a></center></li></ul>
</div></cb:block_blog_recent_post>
<BlogLinksBlock>
<center>


<hr width="60%" size="1" color="#990099" align="center" >
<p align="center"><font face="Tahoma" color="#FF3385" 
style="font-size: 13pt">ƒяιєη∂ѕ</font></p>

<div id=mmenu>
<ul>
<cb:block_link><cb:loop_link><li><a target="_blank"
 
href="[cb:link_href]">[cb:link_text]</a></li></cb:loop_link></cb:block_link>
<li><a
 target="_blank" title="Manoto" 
href="http://manotologoandbanner2.mihanblog.com/">Manoto</a></li>
</ul>
</div></BlogLinksBlock>
<cb:block_extrapage>
<center>


<hr width="60%" size="1" color="#990099" align="center" >
<p align="center"><font face="Tahoma" color="#FF3385" 
style="font-size: 13pt">ραgєѕ</font></p>

<div id=mmenu>
<ul><cb:loop_extrapage>
<li><a 
href="[cb:extrapage_href]">[cb:extrapage_title]</a></li>
</cb:loop_extrapage></ul>
</div></cb:block_extrapage>
<cb:block_blog_tag_cloud>
<center>


<hr width="60%" size="1" color="#990099" align="center" >
<p align="center"><font face="Tahoma" color="#FF3385" 
style="font-size: 13pt">тαgѕ</font></p>

<div id=mmenu>
<ul><cb:loop_blog_tag_cloud>
<li><a href="[cb:blog_tag_cloud_href]" 
style="font-size:[cb:blog_tag_cloud_size]em">[cb:blog_tag_cloud_text]</a></li>
</cb:loop_blog_tag_cloud></ul>
</div></cb:block_blog_tag_cloud>
<cb:block_linkdaily>
<center>


<hr
 width="60%" size="1" color="#990099" align="center" >
<p align="center"><font face="Tahoma" color="#FF3385" 
style="font-size: 13pt">∂αιℓу </font></p>

<div id=mmenu>
<ul><cb:loop_linkdaily>
<li><a target="_blank" href="[cb:linkdaily_href]" 
title="[cb:linkdaily_title]">[cb:linkdaily_text]</a></li>
</cb:loop_linkdaily><li><a target="_blank" title="قالبــ هایــ شیک * کد هایــ کمــ یابـــ" href="http://manotologoandbanner2.mihanblog.com/">MaNoTo 
tHeMe</a></li></ul>
</div></cb:block_linkdaily>
<center>


<hr width="60%" size="1" color="#990099" align="center" >
<p align="center"><font face="Tahoma" color="#FF3385" 
style="font-size: 13pt">тσρι¢ѕ</font></p>

<div id=mmenu>
<ul>

<li><a title="" href=""></a>
</li>
<li><a title="" href=""></a>
</li>
<li><a href=""></a>
</li>
<li><a title="" href=""></a><a title="" 
href=""></a></li>
<li><a
 title="" href=""></a>
</li>
<li><a title="" href=""></a><a href=""></a></li>
<li><a href=""></a>
</li>
<li><a title="" href=""></a><a title="" 
href=""></a>
</li>
<li><a title="" href=""></a>
</li>
<li><a title="" href=""></a>
</li>
</div>

<cb:block_blog_archive>
<center>


<hr width="60%" size="1" color="#990099" align="center" >
<p align="center"><font face="Tahoma" color="#FF3385" 
style="font-size: 13pt">αя¢нινє</font></p>

<div id=mmenu>
<ul><cb:loop_blog_archive>
<li><a href="[cb:blog_archive_href]">[cb:blog_archive_text] ،
 [cb:blog_archive_post_count] </a></li>
</cb:loop_blog_archive></ul>
</div></cb:block_blog_archive>
<cb:block_blog_category>
<center>
<!-.-.-Design By : http://manotologoandbanner2.mihanblog.com/-.-.-><hr width="60%" size="1" color="#990099" align="center" >
<p align="center"><font face="Tahoma" color="#FF3385" 
style="font-size: 13pt">¢αтgσяιєѕ </font></p>

<div id=mmenu>
<ul>
<cb:loop_blog_category><li><a 
href="[cb:blog_category_href]">[cb:blog_category_name]  
[cb:blog_category_post_count] 
</a></li></cb:loop_blog_category></ul></div>

</cb:block_blog_category>
<cb:block_stat>
<center>

<hr
 width="60%" size="1" color="#990099" align="center" >
<p align="center"><font face="Tahoma" color="#FF3385" 
style="font-size: 13pt">νιѕιт</font></p>

<div id=mmenu><ul><right><font face="Tahoma" 
style="font-size: 8pt">
<li>بازدیدهای امروز : <b>[cb:stat_today_view]</b> 
نفر</li>
<li>بازدیدهای دیروز : <b>[cb:stat_yesterday_view]</b> 
نفر</li>
<li>كل بازدیدها : <b>[cb:stat_total_view]</b> 
نفر</li>
<li>بازدید این ماه :<b> [cb:stat_this_month_view]</b> 
نفر</li>
<li>بازدید ماه قبل : <b>[cb:stat_last_month_view]</b> 
نفر</li>
<li>تعداد نویسندگان : <b>[cb:stat_total_author]</b> 
عدد</li>
<li>كل مطالب : <b>[cb:stat_total_post]</b> 
عدد</li>
<center>آخرین بروز رسانی : [cb:stat_modify_date]</center>
</font></right></ul></div>
</cb:block_stat>
<center>


<hr width="60%" size="1" color="#990099" align="center" >
<p align="center"><font face="Tahoma" color="#FF3385" 
style="font-size: 13pt">∂єѕιgη</font></p><div id=mmenu>
<ul>
<ul>
   <li><a title="کدهای کم یاب" 
href="http://manotologoandbanner2.mihanblog.com/"target="_blank">Manoto</a><br><br>
<a title="قالب های شیک" href="http://manotologoandbanner2.mihanblog.com/" 
target="_blank"><img 
src="http://upload7.ir/images/38802460637638189283.gif"></a></li></ul>
</div>
<center>


<hr
 width="60%" size="1" color="#990099" align="center" >
<p align="center"><font face="Tahoma" color="#FF3385" 
style="font-size: 13pt">σтнєя</font></p>


<div id=mmenu>
<ul style="border:none">
</p>
<font face="Tahoma" color="#FF66FF" style="font-size: 9pt"> 
[cb:blog_script] </font></div>
</div></div>

</body>
</html>
  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
امیدوارم خوب باشن
منتظر بعدی هآ باشید

نظرتونو بگید: